واحدهای­ گازی بلوك سيكل تركيبي نيروگاه نكا به مدار تولید بازگشتند

واحدهای­ گازی بلوك سيكل تركيبي نيروگاه نكا به مدار تولید بازگشتند

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات