بررسی مشکلات مسائل ایمنی مهد کودک ها

به گزارش روابط عمومی سازمان، در نشست مشترک ریاست و مدیران سازمان و مسئولین اداره کل بهزیستی استان،مشکلات و چالش های مرربوط به مسائل ایمنی مهد کودک ها مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست ضمن تاکید به ارجحیت نقشه های مهد کودک ها، به موضوعات نحوه ارجاع کار به کارشناسان ماده ۲۷ و هزینه های مربوطه اشاره شد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی یک انجمن در شهر بیرجند می باشد

    نظرات