بازدید از دیزین و بررسی احداث واریانت جدید دیزین-شمشک-گچسر

بازدید از دیزین و بررسی احداث واریانت جدید دیزین-شمشک-گچسر

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات