جلسه فرمانده یگان حفاظت از اراضی اداره کل راه و شهرسازی استان با کلیه نیروهای یگان در خصوص آئین نامه انضباطی نیروهای مسل...

جلسه فرمانده یگان حفاظت از اراضی اداره کل راه و شهرسازی استان با کلیه نیروهای یگان در خصوص آئین نامه انضباطی نیروهای مسل...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات