رکورد آبگیری تالاب بختگان در بین تالاب های ایران در مقایسه با سال گذشته

رکورد آبگیری تالاب بختگان در بین تالاب های ایران در مقایسه با سال گذشته

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست فارس، حمید ظهرابی مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس گفت: پایش ماهواره ای تغییرات سطح برخی دریاچه ها و تالاب ها در اردیبهشت ۹۹ نسبت به اردیبهشت ۹۸ نشان می دهد تالاب بختگان که در سال ۹۸ ۱۵.۶۸ کیلومتر مربع آبگیری شده بود در اردیبهشت سال ۹۹   ۱۵۵.۹ کیلومتر مربع آبگیری شود و   ۸۹۴ درصد نسبت به سال گذسته افزایش آبگیری داشته که رکورد افزایش آبگیری در بین دریاچه های مهم ایران را زده است.

وی در ادامه در خصوص آبگیری تالاب مهارلو گفت: این تالاب در اردیبهشت ۹۸ ۱۵۹.۷۲ کیلومتر مربع آبگیری شده بود که در سال جاری ۱۷۹.۱۵ کیلومتر مربع ابگیری شد که ۱۲ درصد افزایش آبگیری داشته ایم.


مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس همچنین در خصوص وضعیت تالاب طشک گفت: این تالاب در اردیبهشت ۹۸ با مساحت آبی ۹۹.۲۸ کیلومتر مربع بود که در سال جاری ۱۴۱.۹ کیلومتر مربع ابگیری شده و ۴۳ درصد افزایش ابگیری داشته است

لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات