جدول مقایسه شاخص کیفیت هوا از اول فروردین تا ۲۵ خرداد طی سال های ۹۷ تا ۹۹

جدول مقایسه شاخص کیفیت هوا از اول فروردین تا ۲۵ خرداد طی سال های ۹۷ تا ۹۹

لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات