جوشکاری و اجرای نرده حفاظتی در محله منجنیق

جوشکاری و اجرای نرده حفاظتی در محله منجنیق

Narde Flezi manjanigh (1)

Narde Flezi manjanigh (2)

Narde Flezi manjanigh (3)

Narde Flezi manjanigh (4)

Narde Flezi manjanigh (5)

Titr Narde Hefazati

لینک اصل خبر در سایت شهرداری باغ ملک

    منبع خبر

    شهرداری باغ ملک

    شهرداری باغ ملک یک شهرداری در شهر باغ ملک می باشد

      نظرات