شن ریزی و تسطیح معابر خاكی در راس برنامه های شهرداری

شن ریزی و تسطیح معابر خاكی در راس برنامه های شهرداری

مهندس احسان نوذری معاون فنی و شهرسازی شهرداری زرند از عملیات شن ریزی و تسطح معابر خاکی شهر زرند خبر داد و گفت: یکی از برنامه های شهرداری تسطیح معابر خاکی و آماده سازی معابر در بودجه سال 99 برای اسفالت می باشد .

وی گفت: تمامی معابری که در بودجه سال 99 شهرداری قرار دارند تا پایان سال زیر سازی و اسفالت خواهند شد .

وی گفت: در حال حاضر عملیات شن ریزی و تسطیح کوچه شهید عربزاده 5 توسط واحد فنی و عمرانی شهرسازی در حال انجام می باشد .

مهندس نوذری افزود: کوچه قرنی 18 نیز در دستور کار شن ریزی و تسطح شهرداری زرند قرار دارد .

لینک اصل خبر در سایت شهرداری زرند

    منبع خبر

    شهرداری زرند

    شهرداری زرند یک شهرداری در شهر زرند می باشد

      نظرات