آیین نامه خرید خدمات دستگاه‌های اجرایی از بخش خصوصی و تعاونی تصویب شد

آیین نامه خرید خدمات دستگاه‌های اجرایی از بخش خصوصی و تعاونی تصویب شد

دولت تهران-ایرنا- هیات وزیران آیین نامه اجرایی قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، موضوع خرید خدمات دستگاه‌های اجرایی از بخش خصوصی و تعاونی را تصویب کرد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات