برقراری ۱۱۴هزار تماس با آتش نشانی طی فروردین واردیبهشت/ ۶۰هزار تماس ...

برقراری ۱۱۴هزار تماس با آتش نشانی طی فروردین واردیبهشت/ ۶۰هزار تماس ...

برقراری ۱۱۴هزار تماس با آتش نشانی طی فروردین واردیبهشت/ ۶۰هزار تماس مزاحمی با آتش نشانی طی ۲ماه

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، امیر عزیزی دراین خصوص افزود: از ۱۱۴هزارو ۸۷۵ تماس برقرار شده با مرکز فرماندهی آتش نشانی ۱۲۵ در فروردین واردیبهشت حدود ۶۰هزار و۷۴۸ تماس مزاحمی،۳هزارو۴۰۲ تماس منجر به عملیات و مابقی تماس ها اشتباه و غیربوده اند.
وی اضافه کرد: فروردین ۹۹در مجموع ۵۳ هزارو ۵۷۲ مورد تماس با آتش نشانی انجام شده است که نسبت به فروردین ۹۸حدود ۲۴.۵درصد کاهش داشته است.
وی با اشاره به این که از این تعداد تماس ۱۵۱۲ مورد عملیاتی بوده است اظهارکرد: همچنین ۲۷ هزارو ۴۱۵ تماس مزاحمی و ۱۴ هزار و۸۵۴ مورد از این تماس ها در فروردین ماه اشتباه بوده است.
عزیزی تصریح کرد: همچنین از این میان ۴۰۰۶ مورد تماس مشاوره ای و ۵۷۸۵ مورد نیز سایربوده است.
مدیرعامل سازمان آتش شنانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد ادامه داد : از مجموع ۱۵۱۲مورد عملیات انجام شده در فروردین ۳۱۳ مورد مرتبط با آتش سوزی ، ۲۴۷موردامداد و نجات و۴۰۹ مورد خدمات ایمنی بوده اند.
وی به برقراری ۶۱هزارو ۳۰۳ مورد تماس با مرکز فرماندهی آتش نشانی شهرداری مشهد در اردیبهشت ماه ۹۹ نیز اشاره کرد وگفت: از این تعداد ۱۸۹۰ مورد عملیاتی،۳۳ هزارو ۳۳۳ مورد مزاحمی،۱۵ هزارو ۹۴ مورد اشتباهی ۴۶۴۸مورد مشاوره ا ی و ۶۳۳۸ مورد سایر بوده است.
عزیزی افزود : همچنین از۱۸۹۰ تماس منجربه عملیات ۴۳۱ مورد آتش سوزی،۴۲۸ مورد امداد و نجات و ۵۴۵ مورد خدمات ایمنی بوده اند.
مجید خبیری

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات