بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از نواحی خدمات شهری منطقه دو

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از نواحی خدمات شهری منطقه دو

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر گرگان

    منبع خبر

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان یک شورای شهر در شهر گرگان می باشد

    نظرات