در بازدید دکتر خانجانی ریاست محترم شبکه بهداشت و درمان و مهندس قاسمی ریاست محترم اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نکا و دکتر احمدی شهردار نکا از مرکز دفع زباله شهرداری نکا دکتر خانجانی و مهندس ضمن تقدی از تلاش های صورت گرفته و اقدامات مطلوب شهرداری در راستای جمع آوری و انتقال و ساماندهی معدن زباله با توجه به حجم رو به افزایش تولید زباله در شهر ، اذعان داشتند تفکیک زباله از مبداء نیاز شهرستان می باشد.

در بازدید دکتر خانجانی ریاست محترم شبکه بهداشت و درمان و مهندس قاسمی ریاست محترم اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نکا و دکتر احمدی شهردار نکا از مرکز دفع زباله شهرداری نکا دکتر خانجانی و مهندس ضمن تقدی از تلاش های صورت گرفته و اقدامات مطلوب شهرداری در راستای جمع آوری و انتقال و ساماندهی معدن زباله با توجه به حجم رو به افزایش تولید زباله در شهر ، اذعان داشتند تفکیک زباله از مبداء نیاز شهرستان می باشد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری نکا

    منبع خبر

    شهرداری نکا

    شهرداری نکا یک شهرداری در شهر نکا می باشد

      نظرات