ساماندهی محل تجمع کارگران ساختمانی، استادکاران و کلیه پیمانکاران

ساماندهی محل تجمع کارگران ساختمانی، استادکاران و کلیه پیمانکاران

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مهریز

  منبع خبر

  شهرداری مهریز

  شهرداری مهریز

  شهرداری مهریز یک سازمان دولتی و شهرداری در شهر مهریز می باشد

   نظرات