کمیسیون های صدور مجوز باید تسریع بررسی و رفع مشکلات مردم را در...

مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی در جلسه کمیسون های رسیدگی به صدور مجوز چاه ها با تأکید بر اتخاذ رویکرد مشکل گشایی و رفع موانع، بر تسریع امور در رسیدگی به درخواست های مردم تأکید نمود.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای آذربایجان شرقی، مهندس یوسف غفارزاده در این جلسه با اشاره به این که از تعداد 3275 پرونده رسیدگی شده در کمیسیون ها در سال گذشته، بیشترین موارد به تعیین تکلیف چاه ها اختصاص داشته است، بر رسیدگی فوری به موضوعات، پرهیز از نگاه موضوعی و داشتن دید همه جانبه و مدیریتی به مسائل، تسهیل در رفع مشکلات و تسریع در رسیدگی به امور تأکید نمود.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی

    شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات