لزوم توجه بيشتربه سيستمهاي انگيزشي و مشاركت مردم در ...

به گزارش پايگاه خبري توانير و به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق تبريز، يونس مرامي در نشست هم انديشي هماهنگي و تعامل تجارب روابط عمومي شركتهاي زيرمجموعه توانير كه به صورت ويديوكنفرانس و با حضور مديركل روابط عمومي و امور بين الملل شركت توانير برگزار شد، گفت: بايد از ظرفيتهاي مردم در كارهاي مشاركتي و فرهنگ سازي مديريت مصرف انرژي استفاده كنيم.
وي يكي از مشكلات روابط عمومي ها در پيشبرد اهداف را مشكل تامين منابع مالي دانست و افزود: بهره مندي روابط عمومي شركتهاي توزيع از توليدات چندرسانه اي روابط عمومي ديگر شركت ها، راهكار مناسبي براي افزايش منابع آگاه سازي و فرهنگ سازي است.
وي همچنين اجراي طرحهاي تشويقي همچون اعطاي رايگان هزينه ي برق مصرفي به تعدادي از مشتركان به قيد قرعه به شكل مادام العمر كه همكاري و صرفه جويي مناسبي در بحث مديريت مصرف داشتند و يا نصب پنل خورشيدي با ظرفيت مشخص به طور رايگان و به قيد قرعه به اين مشتركان را از جمله راههاي انگيزشي براي مشاركت و تشويق مردم در مديريت مصرف برق دانست.
مرامي در پايان خواستار تدوين شعارهاي تبليغاتي يكسان و سراسري با مشاركت و همفكري تمامي روابط عمومي هاي زيرمجموعه ي توانير شد.
مديركل روابط عمومي و امور بين الملل شركت توانير در نشست هم انديشي هماهنگي و تعامل تجارب روابط عمومي شركتهاي توزيع برق كشور بر اهميت رسالت روابط عمومي ها در آگاهي بخشي و فرهنگ سازي تاكيد كرد و گفت: تحقق برنامه ي تابستان بدون خاموشي و جلب مشاركت مردم، تنها در سايه ي تلاش هاي دفاتر روابط عمومي شركتهاي زيرمجموعه ي توانير محقق و امكان پذير مي شود و براي رسيدن به اين هدف بايد جايگاه روابط عمومي ها در سازمان ها از نظر شكلي و ساختاري حمايت شوند.
صالحي با بيان اينكه بايد موضوع مصرف بهينه و درست انرژي را همچون مسايلي چون بنزين، آلودگي هوا و محيط زيست به موضوعي اجتماعي تبديل كنيم، اضافه كرد: بايد از ظرفيت رسانه ي ملي جهت آگاهي رساني، حداكثر بهره را ببريم و با مردم با ادبيات عاميانه و ساده سخن بگوييم و گويش محلي هر استان را الگوي ادبيات فرهنگ سازي قرار دهيم.
وي همچنين خواستار توليد و نشر محتواي يكپارچه ي موضوعي در كشور با استفاده از ظرفيتهاي استاني شد و افزود: محتواي رسانه اي توليد شده در روابط عمومي ها بايد در اختيار ديگر روابط عمومي ها نيز قرار گيرد تا بيشترين بهره را از اين توليدات ببريم.
همچنين در اين نشست، مديران روابط عموميهاي ديگر شركت هاي برق به ارايه  پيشنهادات خود پرداختند.
اصلاح چارت سازماني روابط عمومي ها از دو منظر شكلي و ساختاري و توجه به نيروي انساني در اين بخش، كمبود نقدينگي، عدم همكاري برخي دستگاهها همچون صداوسيما در پخش برنامه هاي آگاهي بخشي و فرهنگ سازي، لزوم تقسيم بندي مناطق كشور، لزوم دريافت مجوز و استفاده از ظرفيت هاي شبكه هاي اجتماعي پرمخاطب، در نظر گرفتن رديف بودجه ي مجزا براي روابط عمومي ها در كميته ي پيك سايي و ايجاد برنامه هاي مشاركتي با آموزش و پرورش جهت اطلاع رساني و آگاهي بخشي از جمله ي پيشنهادات مطرح شده در اين نشست مجازي بود.
لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات