دستيابي به توان توليدي 800 مگاوات توسط نيروگاه هاي مقياس كوچك گازي در پيك شبكه سراسري

دستيابي به توان توليدي 800 مگاوات توسط نيروگاه هاي مقياس كوچك گازي در پيك شبكه سراسري

به گزارش پايگاه خبري توانير ، براي نخستين باردر كشور توان توليدي نيروگاه هاي مقياس كوچك در تاريخ به عدد 800 مگاوات رسيد. اين مقدار در مقايسه با  توان توليدي روز مشابه در سال گذشته (663 مگاوات) افزايشي معادل 21 درصد را نشان مي دهد.

با نگاه به اينكه اين نيروگاه ها در محل مصرف احداث شده اند و از اين رو تلفات شبكه انتقال و فوق توزيع را ندارند ارزش توان توليدي آنها بيش از اين ميزان است .
كاهش هزينه هاي توسعه شبكه، بهبود پروفيل ولتاژ و نيز تقويت تاب آوري شبكه، دستاوردهاي مهم ديگري است كه به كارگيري اين نيروگاه ها صنعت برق كشور را بهره مند نموده است.

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شرکت توانیر

    منبع خبر

    سایت خبری شرکت توانیر

    سایت خبری روابط عمومی شرکت توانیر

      نظرات