پذيرفته شدن مقاله همکار آبفاي گيلان در کنفرانس جهانی آب سال2021

پذيرفته شدن مقاله همکار آبفاي گيلان در کنفرانس جهانی آب سال2021


پذيرفته شدن مقاله همکار آبفاي گيلان در کنفرانس جهانی آب سال2021

پذيرفته شدن مقاله همکار آبفاي گيلان در کنفرانس جهانی آب سال2021

به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت اب وفاضلاب استان گیلان، مقاله علمی-پژوهشی مشاور مدیر عامل آبفاي استان گيلان در کنفرانس جهانی آب سال2021 پذیرفته شد.

این گزارش می افزاید: مقاله علمی-پژوهشی دکترکاوه حریری اصلی مشاور مدیرعامل آبفای گیلان از سوی انجمن بين المللي آب جهت ارائه در کنفرانس جهانی آب درشهر کپنهاک کشور دانمارک پذیرفته شده است.

عنوان مقاله:Isolated Pressure Zones Based On GIS As A Solution For Water Network Problems با ترجمه تحت الفظی «مناطق جدا شده تحت فشار براساس GIS به عنوان راه حلی برای مشکلات شبکه آب»است.

شایان ذکر اینکه دکتر حریری ، مشاور مدیر عامل آبفاي استان گيلان ، عضو هیئت رئیسه کمیته تخصصی تلفات آب انجمن آب و فاضلاب ایرانIWWA ، مسئول کارگروه بررسی تجربیات جهانی در حوزه تلفات آب ، نماینده انجمن آب و فاضلاب ایران در شرکت آب و فاضلاب استان گیلان، سردبیر علمی فصلنامه" نقشه و اطلاعات مکانی گیلان" درسازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان و سردبیرعلمی فصلنامه تخصصی- پژوهشی" آب بدون درآمد و مدیریت مصرف " شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

  شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

  شرکت آب و فاضلاب استان گیلان یک شرکت در شهر رشت می باشد

   نظرات