شستشوی مخازن زمینی و هوایی مجتمع آبرسانی سرمستان رودسر

شستشوی مخازن زمینی و هوایی مجتمع آبرسانی سرمستان رودسر


شستشوی مخازن زمینی و هوایی مجتمع آبرسانی سرمستان رودسر

شستشوی مخازن زمینی و هوایی مجتمع آبرسانی سرمستان رودسر

به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب وفاضلاب استان گیلان، مدير امور آبفاي رودسر ازشستشوي مخازن زميني و هوايي مجتمع  آبرساني سرمستان خبر داد.

مدير امور آبفاي رودسر با اشاره به شستشوي مخزن 1000 متر مكعبي زميني و مخزن هوايي 150 مترمكعبي مجتمع آبرساني روستايي سرمستان اظهارداشت:ب ه منظور ارتقاء سطح‌كيفي آب و تأمين سلامت‌مشتركين منطقه روستايي با هدف‌بهبود و حفظ شاخص‌هاي كيفي آب نسبت به شستشوي اين مخازن  اقدام شد.

وی تصریح کرد: اين عمليات  در سه مرحله لايروبي، شستشو با واتر جت و گندزدايي با كلر انجام شد.

گفتنی است مجتمع آبرساني سرمستان شهرستان رودسر آب شرب 18 روستا با 3500 خانوار  را  تامين مي نمايد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

  شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

  شرکت آب و فاضلاب استان گیلان یک شرکت در شهر رشت می باشد

   نظرات