یک کلاهبرداری تمیز ۴۳۸ میلیارد تومانی در وردآورد!

یک کلاهبرداری تمیز ۴۳۸ میلیارد تومانی در وردآورد!

ماجرای فروش زمینی به ارزش ۵۳۰ میلیارد تومان در وردآورد توسط هیئت مدیره یکی از تعاونی‌های مسکن از سوی اعضای تعاونی گزارش شد؛ مبلغی که قرار است تنها حدود ۹۲ میلیارد تومان آن دست اعضای تعاونی را بگیرد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات