بازدید هلی کوپتری اسلامی و نوبخت از آزادراه کنارگذر جنوبی تهران

بازدید هلی کوپتری اسلامی و نوبخت از آزادراه کنارگذر جنوبی تهران

وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان برنامه و بودجه از آزادراه در حال ساخت کنارگذر جنوبی تهران (آزادراه غدیر) بازدید هوایی کردند.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری مهر

    منبع خبر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات