آسفالت ریزی و لکه گیری کوچه های خیابان خاقانی

آسفالت ریزی و لکه گیری کوچه های خیابان خاقانی

به گزارش شهریار، یداله ابراهیم پور معاون خدمات شهری منطقه ۸، ضمن اعلام خبر فوق افزود: به دلیل حفاری های انجام یافته و خرابی آسفالت معابرسطح حوزه ، از ماه های  گذشته آسفالت ریزی و لکه گیری معابری که وضعیت نامناسبی داشته و شهروندان را دچار مشکل مینمود، توسط عوامل  خدماتی منطقه ۸ آغاز شده و در قالب این طرح آسفالت ریزی خیابان خاقانی، طی روزهای اخیر انجام شد.

وی افزود: طی این طرح  کلیه چاله های معابر اصلی و فرعی، بعد از برش زنی پیرامون چاله ، آسفالت ریزی و لکه گیری شد.

ابراهیم پور افزود: طی ماه گذشته بالغ بر ۴۵ تن در معابر سطح حوزه لکه گیری و آسفالت ریزی انجام شده است که نسبت به سالهای گذشته کم سابقه بوده است.لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات