دومین مرحله غربالگری کرونا ویژه کارکنان شهرداری خرمشهر در راستای سنجش سلامت پرسنل

دومین مرحله غربالگری کرونا ویژه کارکنان شهرداری خرمشهر در راستای سنجش سلامت پرسنل

دومین مرحله غربالگری کرونا ویژه کارکنان شهرداری خرمشهر در راستای سنجش سلامت پرسنل

دومین مرحله از غربالگری کرونا ویژه .....

دوشنبه ٢٦ خرداد ١٣٩٩

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات