تقدیر مقام معظم رهبری از عملکرد وزارت نیرو در پویش #هرهفته_الف_ب_ایران

تقدیر مقام معظم رهبری از عملکرد وزارت نیرو در پویش #هرهفته_الف_ب_ایران

تقدیر مقام معظم رهبری از عملکرد وزارت نیرو در پویش #هرهفته_الف_ب_ایران

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین

منبع خبر

شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین

شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین

شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین یک شرکت در شهر قزوین می باشد

    نظرات