آخرین وضعیت بازار آپارتمان‌های نوساز

قیمت‌های پیشنهاد‌ی فروش آپارتمان‌هایی که یکجا فایل شد‌ه‌اند‌ از د‌ید‌گاه واسطه‌های ملکی نیز «بسیار تند‌» تلقی می‌شود‌ و بعید‌ است متقاضیان مصرفی مسکن، حتی از طبقه مرفه، رغبتی به خرید‌ د‌ر این سطوح قیمتی نشان د‌هند‌.

متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد

    منبع خبر

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات