نکـات فاصـله گذاری اجـتماعی در کارگــاههای ساخـتمانی

یکی از راههای کاهش مواجهه و قطع زنجیره انتقال بیماری رعایت فاصله گذاری اجتماعی است.از آنجا که بسیاری از شاغلین و واحدهای تولیدی و خدماتی در معرض بیماری کووید ۱۹ هستند و محل های کسب و کار از اماکن تجمع محسوب می شود که می تواند سبب انتقال بیماری گردد و از طرفی حفظ سلامت نیروی کار از اهمیت بالایی برخوردار است و لازم است علاوه بر رعایت اصول بهداشتی جاری برای کاهش مواجهات متناسب با سطح اضطرار و در درجه اهمیت فعالیت اقتصادی و صنایع مقررات ویژه ای از طریق فاصله گذاری اجتماعی در نظر گرفته شود.

در این راستا لازم است موارد زیر رعایت شود:

 • کاهش مواجهه چهره به چهره کارکنان و استفاده حداکثری از تلفن،شبکه های اجتماعی و ویدئو کنفرانس برای برگزاری جلسات کاری کارفرمایان،مهندسین و مدیران پروژه،.. .
 • استفاده از سیستم تهویه مناسب و یا بازگذاشتن درب و پنجره های ساختمان یا کارگاه ساختمانی و عمرانی
 • در صورتی که مواجهه چهره به چهره ناگزیر باشد،حداقل زمان ممکن و حداقل فاصله ۱ متری رعایت گردد.
 • آماده سازی محیط کار و در صورت امکان تغییر شرایط-محیط کار به نحوی که برای انجام کار فاصله ایمن حداقل ۱ متری بین افراد در هنگام کار وجود داشته باشد.
 • به منظور کاهش تجمع شاغلین خصوصا در مکان هایی چون استراحتگاه شبانه،شرایطی فراهم گردد که ضمن حفظ فاصله اجتماعی،تعداد افراد در استراحتگاه کاهش یابد.
 • از ماموریت ها و مسافرت های غیرضروری اجتناب گردد و دوره های آموزشی و کارگاهی به تعویق انداخته شود.
 • از تجمع در محل کارگاه،آبدارخانه،استراحتگاه،سرویس ها و هرجایی که کارگران،مهندسین و پیمانکاران می توانند تجمع نمایند اجتناب شود.
 • زمان های استراحت و میان وعده ها به گونه ای برنامه ریزی شود که از تجمع افراد جلوگیری شود.
 • کلیه شاغلین هر قسمت فقط در قسمت های خود مشغول انجام وظیفه باشند و از تردد بی مورد در زمان کاری خودداری نمایند.
 • از ترددهای بین شهری و روستایی تاحد امکان خودداری گردد.
 • در کارگاههای ساختمانی و عمرانی کارشناس بهداشت حرفه ای یا بهگر(حسب مورد و بر اساس آیین نامه های حاکم)می بایست بر اجرای فاصله گذاری اجتماعی و مقررات و الزامات بهداشتی ابلاغی نظارت داشته باشد.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی یک انجمن در شهر بیرجند می باشد

  نظرات