جلسه بررسی پرونده های تملک اراضی کنارگذر شمالی بجنورد با حضور حجت الاسلام جعفری، رئیس کل دادگستری استان، مدی نظریان، مدی...

جلسه بررسی پرونده های تملک اراضی کنارگذر شمالی بجنورد با حضور حجت الاسلام جعفری، رئیس کل دادگستری استان، مدی نظریان، مدی...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات