تراکم‌فروشی یا حق‌فروشی؟

است که فروش تراکم اگرچه منجر به افزایش قیمت زمین می‌شود، اما قیمت مسکن را از طریق به‌نظر او، فروش تراکم منجر به افزایش ارزش زمین‌ها می‌شود و این رانتی که به

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات