جمع آوری سگ های ولگرد، درخواست ۴۰۲۲ شهروند از ۱۳۷

جمع آوری سگ های ولگرد، درخواست ۴۰۲۲ شهروند از ۱۳۷

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات