تعامل سازنده و دو طرفه موجب ارتقای سطح خدمات رسانی به شهروندان می شود

تعامل سازنده و دو طرفه موجب ارتقای سطح خدمات رسانی به شهروندان می شود

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات