برنامه های اجتماعی محور «شهربان» آغاز شد

برنامه های اجتماعی محور «شهربان» آغاز شد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات