برقراری ۱۱۴هزار تماس با آتش نشانی طی فروردین واردیبهشت/ ۶۰هزار تماس ...

برقراری ۱۱۴هزار تماس با آتش نشانی طی فروردین واردیبهشت/ ۶۰هزار تماس ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات