آخرین وضعیت بازار آپارتمان‌های نوساز

قیمت‌های پیشنهاد‌ی فروش آپارتمان‌هایی که یکجا فایل شد‌ه‌اند‌ از د‌ید‌گاه واسطه‌های ملکی نیز «بسیار تند‌» تلقی می‌شود‌ و بعید‌ است متقاضیان مصرفی مسکن، حتی از طبقه مرفه، رغبتی به خرید‌ د‌ر این سطوح قیمتی نشان د‌هند‌.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات