تولید بیش از یک میلیون مگاوات ساعت برق توسط نیروگاه بندرعباس در  خرداد ماه ۱۳۹۹

تولید بیش از یک میلیون مگاوات ساعت برق توسط نیروگاه بندرعباس در خرداد ماه ۱۳۹۹

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات