ریاست ایران در کمیسیون هیدروگرافی منطقه دریایی راپمی

ریاست ایران در کمیسیون هیدروگرافی منطقه دریایی راپمی

پسنده گفت: ایران از سال ۲۰۱۹ ریاست کمیسیون هیدروگرافی منطقه دریایی «راپمی» را برعهده دارد.

متن کامل خبر در سایت باشگاه خبرنگاران جوان

    منبع خبر

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات