جلسه بررسی مشکلات بافت فرسوده پروژه ارمغان بجنورد و حکیم شیروان با حضور معاون عمرانی استاندار ، مدیر...

جلسه بررسی مشکلات بافت فرسوده پروژه ارمغان بجنورد و حکیم شیروان با حضور معاون عمرانی استاندار ، مدیر...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات