تدوین برنامه زمانبندی جهت عملیاتی کردن تفاهم نامه همکاری شرکت با...

در اولین جلسه کمیته تحقیقات شرکت آب منطقه ای اردبیل در سال جاری که با حضور رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برگزار شد، نسبت به تدوین برنامه زمانبندی جهت عملیاتی کردن تفاهم نامه همکاری شرکت با دانشگاه محقق اردبیلی تاکید شد.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل در این جلسه ضمن تاکید بر لزوم تدوین زمانبندی برای عملیاتی شدن تمامی بندهای لحاظ شده در تفاهم نامه همکاری با دانشگاه محقق اردبیلی گفت: باید سند اجرایی این تفاهم نامه بررسی و نسبت به عملیاتی شدن بندهای تفاهم نامه مذکور برنامه ریزی لازم صورت گیرد.

مهندس عباس جنگی مرنی همچنین با اشاره بر ضرورت ارتباط هرچه بیشتر شرکت آب منطقه ای اردبیل و دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی تصریح کرد: در راستای راهبری بهینه طرح های تحقیقاتی باید واحدهای تخصصی نسبت به ارتباط مستمر با دانشگاهها برنامه ریزی نمایند.

در این جلسه عناوین پیشنهادی واحدهای تخصصی برای سال جاری مورد بررسی قرار گرفت و نسبت به تدوین فرایند های سفارش پروژه و نحوه نظارت بر آنها تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

در ادامه این جلسه همچنین مشکلات طرح های تحقیقاتی جاری مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم برای تسهیل در روند عملیاتی کردن آنها اتخاذ شد و در پایان گزارش نهایی یک طرح تحقیقاتی که در کمیته راهبری مورد بررسی قرار گرفته بود، ارائه گردید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات