واگذاری قراردادهای سه ساله حوزه خدمات شهری به بخش خصوصی دارای صلاحیت

واگذاری قراردادهای سه ساله حوزه خدمات شهری به بخش خصوصی دارای صلاحیت

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات