وجود ۱۳۷، نشان دهنده پاسخگو بودن مدیریت شهری به شهروندان است

وجود ۱۳۷، نشان دهنده پاسخگو بودن مدیریت شهری به شهروندان است

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات