بازدید از مراحل ساخت سالن مسافری پایانه مرزی رازی در آذربایجان غربی

بازدید از مراحل ساخت سالن مسافری پایانه مرزی رازی در آذربایجان غربی

همچنین فاز دوم نیز در دو مرحله اجرا خواهد شد که مرحله اول این فاز شامل اجرای ساختمان‌های جانبی از قبیل ساختمان سردرب ورود و خروج، سرویس‌های بهداشتی اتاق‌های برق و دیزل، روبه بتنی محوطه و اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی است و نزدیک به ۱۹ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات