بازدید میدانی شهردار خرمشهر به همراه نماینده مردم شریف خرمشهر در مجلس شورای اسلامی از مناطق سطح شهر

بازدید میدانی شهردار خرمشهر به همراه نماینده مردم شریف خرمشهر در مجلس شورای اسلامی از مناطق سطح شهر

بازدید میدانی شهردار خرمشهر به همراه نماینده مردم شریف خرمشهر در مجلس شورای اسلامی از مناطق سطح شهر

داود دارابی شهردار خرمشهر به همراه آقای احمد نژاد ....

چهارشنبه ٢٨ خرداد ١٣٩٩

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات