با افتتاح این مجموعه و همکاری حامیان حیوانات و محیط زیست ان شاءا... شاهد کنترل جمعیت سگ های بلاصاحب با رعایت حقوق حیوانات و ایجاد محیطی امن برای شهروندان و رضایت عمومی باشیم.

با افتتاح این مجموعه و همکاری حامیان حیوانات و محیط زیست ان شاءا... شاهد کنترل جمعیت سگ های بلاصاحب با رعایت حقوق حیوانات و ایجاد محیطی امن برای شهروندان و رضایت عمومی باشیم.


لینک اصل خبر در سایت شهرداری نکا

    منبع خبر

    شهرداری نکا

    شهرداری نکا یک شهرداری در شهر نکا می باشد

      نظرات