برگزاری جلسه مشترک مشاور طرح و دفتر فنی شرکت برای اصلاح آبگیر...

نماینده مجری طرح آبرسانی مشگین شهر از برگزاری جلسه مشترک مشاور طرح و دفتر فنی شرکت برای اصلاح آبگیر خیاو چای درطرح آبرسانی مشگین شهر خبر داد.

مهندس حسن کروبیان افزود: باتوجه به اینکه آبگیر خیاوچای منبع اصلی تامین آب شرب و بهداشتی مشگین شهر می باشد، در اثر وقوع سیلاب اخیر در نحوه آبگیری و رسوب گذاری مشکلات اساسی پیدا کرده بود و نیاز اساسی به طراحی و اصلاح آبگیر داشت، که در این جلسه نسبت به اصلاح آن تاکید گردید.

وی تصریح کرد: بر این اساس جلسه مشترکی با حضور مشاور و دفتر فنی در خصوص اصلاح  آبگیر خیاوچای برگزار و نکته نظراتی جهت طراحی بهینه دوباره این آبگیر مطرح گردید.

مهندس کروبیان افزود: در این جلسه مقرر شد مشاور طی روز های آتی طرح بررسی شده در جلسه را با قید فوریت اصلاح و نکته نظرات دفتر فنی و دفتر قراردادها را در این طرح لحاظ کند.

وی در پایان گفت: در حال حاضر آب شرب مشگین شهر از رودخانه خیاو چای و نهر خاتون و در آینده نزدیک با تامین اعتبار مناسب از سد احمد بیگلو تامین خواهد شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات