افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۱۵ پروژه حوزه راه و شهرسازی توسط رییس جمهور

رئیس جمهور روز پنجشنبه و از طریق ویدئو کنفرانس ۸ پروژه حوزه راه و شهرسازی را افتتاح و دستور آغاز اجرای ۷ پروژه در این حوزه را صادر کرد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات