امروز آخرین مهلت ارسال ایده‌های فضاپایه در کشاورزی

امروز آخرین مهلت ارسال ایده‌های فضاپایه در کشاورزی

آخرین مهلت ارسال ایده با کاربردهای فضاپایه در کشاورزی به اولین شتابدهنده گرانش اعلام شد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات