جستجوی دوباره برای یافتن ۲ خدمه مفقود شده شناور بهبهان

جستجوی دوباره برای یافتن ۲ خدمه مفقود شده شناور بهبهان

پسنده گفت: پیرو مفقود شدن دو نفر از خدمه کشتی بهبهان در حوالی کانال خور عبدالله عراق تجسس یک روز دیگر ادامه خواهد داشت.

متن کامل خبر در سایت باشگاه خبرنگاران جوان

    منبع خبر

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات