ارتباط مردمی جناب آقای دکتر قاری قرآن مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان اصفهان

ارتباط مردمی جناب آقای دکتر قاری قرآن مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان اصفهان

ارتباط مردمی

جناب آقای دکتر قاری قرآن

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان

سامانه سامد 111

پل ارتباطی مردم و دولت

زمان: سه شنبه 99/4/3

ساعت: 9 الی 10 صبح

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

    اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات