تشكيل جلسه مشترك با مسئولين شركت شهرك‌هاي صنعتي استان اصفهان

تشكيل جلسه مشترك با مسئولين شركت شهرك‌هاي صنعتي استان اصفهان

جلسه مشتركي با حضور مسئولين شركت شهرك‌هاي صنعتي استان اصفهان تشكيل شد.

به گزارش«پارما» از اداره حفاظت محيط زيست شاهين شهر و ميمه، به منظور بررسي و ساماندهي شهرك هاي صنعتي مستقر در حوزه استحفاظي اين اداره تابعه، جلسه‌اي مشترك با حضور عليرضا مومني مدير تصفيه خانه‌هاي شركت شهركهاي صنعتي استان اصفهان و نماينده هيئت مديره شهرك‌ صنعتي مورچه خورت، شهرك صنعتي بزرگ شمال اصفهان و شهرك فناوري، در محل اداره حفاظت محيط زيست اين شهرستان تشكيل شد.

اهم موضوعات زيست محيطي مورد بررسي در اين جلسه شامل؛ مديريت پسماند واحدهاي مستقر در شهرك‌هاي مذكور، كنترل ورود و خروج كليه خودروهاي حامل پسماند و پساب، راه‌اندازي مجدد سيستم پايش آنلاين مستمر تصفيه خانه شهرك صنعتي مورچه‌خورت، ارتقاء سيستم تصفيه خانه شهرك صنعتي مورچه‌خورت و تسريع در روند احداث تصفيه خانه مركزي فاضلاب شهرك صنعتي بزرگ شمال اصفهان بود.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات