فضای سبز جنب پل شهید جهان آرا توسط شهرداری خرمشهر مجهز به آبیاری تحت فشار شد

فضای سبز جنب پل شهید جهان آرا توسط شهرداری خرمشهر مجهز به آبیاری تحت فشار شد

فضای سبز جنب پل شهید جهان آرا توسط شهرداری خرمشهر مجهز به آبیاری تحت فشار شد

آبیاری مکانیزه تحت فشار به روش بارانی ...

پنج شنبه ٢٩ خرداد ١٣٩٩

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات