اولین رویداد طراحی «شهرفام» در نگار خانه شهر برگزارشد

اولین رویداد طراحی «شهرفام» در نگار خانه شهر برگزارشد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات