فاطمه شیرزاد رئیس کمسیون فرهنگى شورای اسلامی شهر رشت با ارسال پیامی رشادت غیور مردان آتش نشان شهر باران را ستودنی دانست

فاطمه شیرزاد رئیس کمسیون فرهنگى شورای اسلامی شهر رشت با ارسال پیامی رشادت غیور مردان آتش نشان شهر باران را ستودنی دانست

فاطمه شیرزاد رئیس کمسیون فرهنگى شورای اسلامی شهر رشت با ارسال پیامی رشادت غیور مردان آتش نشان شهر باران را ستودنی دانست
.
متن پیام:
بسم الله الرحمن الرحیم

منبع خبر

شورای شهر رشت

شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

    نظرات